logo kenniskring ict & onderwijs

Programma

Intakegesprek

Om te zorgen voor een snelle start en persoonlijke insteek begint uw deelname met een intakegesprek met een expert op het gebied van ICT en onderwijs en onze relatiemanager. Tijdens dit gesprek brengen we uw huidige situatie in kaart in het licht van de huidige ICT-ontwikkelingen binnen het onderwijs en bespreken we uw toekomstige (ICT-)ambities.

Online community

Deelnemers krijgen ook toegang tot een online community waar het leggen van contacten en uitwisselen van kennis en ervaring ook buiten de bijeenkomsten doorgaat.

Netwerkbijeenkomsten en webinars

Jaarlijks organiseren we vier fysieke bijeenkomsten (inclusief eindbijeenkomst) en twee webinars rondom onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de deelenemers van de Kennisking ICT & Onderwijs. De thema's die voortvloeien uit het intakegesprek zijn bepalend voor de agenda.

Het eerste exclusieve webinar in 2016 ging over de gevolgen voor de school van de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die per 1 januari van kracht is. De volledige webinars van 2016 terugkijken? Dit kan op ons online platform exclusief voor deelnemers van de Kenniskring ICT & Onderwijs. 

Bekijk hier de trailer:

 

Workshops

Als deelnemer (deelname van 1 persoon is inbegrepen) van de Kenniskring ICT & Onderwijs kunt u kiezen uit één van de twee workshops:

  • Workshop ‘Privacy goed geregeld’
    Privacy staat bij scholen hoog op de agenda. Met de meldplicht datalekken is het bewustzijn op scholen sterk toegenomen, maar ook de complexiteit. In deze workshop krijgt u uitleg van regels en verantwoordelijkheden die toenemend ICT-gebruik op school met zich meebrengt. Daarnaast krijgt u handvatten die u helpen uw verantwoordelijkheid op privacy gebied goed te organiseren op uw school.
     
  • Workshop Informatiemanagement
    De workshop informatiemanagement helpt scholen bij het in kaart brengen van de informatiebehoefte en de eisen die daarbij gesteld worden aan de ICT-voorzieningen. In deze workshop wordt verder ingegaan op het belang van informatiemanagement binnen de school en worden handvatten aangereikt om zelf met de uitwerking van het informatiebeleid aan de slag te gaan.