logo kenniskring ict & onderwijs

Waarom de Kenniskring?

ICT binnen de instelling is volop in beweging. Er is veel aandacht besteed aan de infrastructuur en hiermee is een goede basis gelegd voor de ICT-mogelijkheden van nu en in de toekomst. Er is veel interesse naar platformbrede oplossingen zoals Enterprise Mobility + Security (EMS). De groei van het aantal devices en de benodigde beveiliging maakt identiteits- en toegangsmanagament een belangrijke taak van de ICT-afdeling. Wij staan midden in deze ontwikkelingen omdat we hier dagelijks over praten met de contactpersonen van de scholen en leveranciers. 

Onderwerpen

Enkele voorbeelden van vragen die ons regelmatig gesteld worden:

  • Hoe krijgen we ICT-visie en -beleid prominent op de agenda?
  • Hoe dragen we zorg voor de benodigde security van de ICT-omgeving en privacygevoelige gegevens?
  • Hoe verhouden mijn bestaande ICT-kosten zich tot kosten van de cloud?
  • Hoe zet ik de stap van on premise naar cloud?
  • Hoe krijgen we meer sturing op de (ICT)-processen en -informatiestromen?
  • Hoe beheer en benut ik Office 365 optimaal binnen onze instelling?
  • Wij willen aan de slag met devices. Welke mogelijkheden hebben we als instelling en hoe gaan we om met Mobile Device Management?
  • Kan SLBdiensten ons in contact brengen met scholen die ons kunnen vertellen over hun 'best practices'?

Herkent u zich in bovenstaande vragen? Sluit u zich dan vandaag nog aan bij de Kenniskring ICT & Onderwijs.