leren & certificeren kop

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is er een Keuzedeel Verdieping Software beschikbaar voor studenten in het mbo. Via dit keuzedeel is er een mogelijkheid om verschillende certificeringsprogramma’s aan te bieden, o.a. van Microsoft en Adobe. SLBdiensten helpt u hier graag mee op weg.

Het keuzedeel biedt u de mogelijkheid om studenten meer te leren over Microsoft Office, technische Microsoft-producten zoals Windows Operating System en Windows Server, of Adobe-programma’s middels de volgende certificeringsprogramma’s:

De voornaamste motivatie voor de ontwikkeling van dit keuzedeel: ruim 90% van de bedrijven in Nederland werkt met Microsoft Office-programma’s. De eindtermen van Microsoft Office Specialist geven de garantie dat een student goed voorbereid zal zijn op het werken met deze software die internationaal bij bedrijven wordt gebruikt. Het keuzedeel is gekoppeld aan meer dan 100 kwalificatiedossiers. 

Naar verwachting zal het keuzedeel in mei 2016 zichtbaar worden in het Landelijk Register Keuzedelen, na ondertekening van de stukken door de minister.

Wat zijn keuzedelen?

Vanaf 1 augustus 2016 starten mbo-instellingen met de nieuwe kwalificatiestructuur. Alle studenten die aankomend schooljaar starten met een opleiding, krijgen hiermee te maken. Keuzedelen zijn vanaf dan een onderdeel van de opleiding. Studenten kiezen keuzedelen uit het actuele aanbod van de school. Dit actuele aanbod moet bestaan uit voldoende, aan de kwalificatie gekoppelde keuzedelen. (Bron: Keuzedelen: Van structuur naar implementatie, Regie Herziening MBO, 2016)

Invulling curriculum

U vult - binnen de richtlijnen van het keuzedeel - zelf het exacte curriculum in, met de programma’s die volgens uzelf relevant zijn voor uw student. U heeft o.a. de mogelijkheid om het programma op te vullen met een MOS-, MTA- of Adobe-certificeringstraject of een combinatie hiervan. 

De certificeringstrajecten worden exclusief door SLBdiensten aangeboden aan het Nederlandse onderwijs. Dit betekent dat wij u op weg kunnen helpen met o.a. lesmateriaal, proeftoetsen en examens. Daarnaast helpen wij u zo goed mogelijk om van dit programma een succes te maken, door u te ondersteunen met het opzetten van het programma en in contact te brengen met collega docenten via ons docentennetwerk.

Lesmateriaal nodig? We hebben diverse mogelijkheden voor zowel Microsoft Office Specialist als Microsoft Technology Associate.

Achtergrond keuzedeel

Over de achtergrond van dit keuzedeel heeft Anne Timmer voor ons een blog geschreven. Anne Timmer is Coördinator Informatica bij Schoevers Opleidingen en mede-initiatiefnemer van dit keuzedeel. Meer weten? Neem contact met haar op via info@atimmer.nl.

Meer informatie