Over Slim.nl MBO Webshop

De Slim.nl MBO Webshop is dé winkel waar studenten van mbo-instellingen eenvoudig hun leermiddelen kunnen bestellen. Scholen zetten via de webshop de gepersonaliseerde pakketten aan leermiddelen die studenten het komende schooljaar nodig hebben klaar. Studenten bestellen deze in de Slim.nl MBO webshop; een one-stop-shop voor álle benodigde artikelen.

De voordelen

Niet alleen studieboeken en digitaal lesmateriaal, maar ook algemene zaken zoals kluisjes en specifieke zaken als gereedschappen en excursies staan klaar in de webshop. Scholen besparen hiermee veel tijd en geld met de samenstelling, het beheer en distributie van leermiddelenlijsten. Daarbij neemt de Slim MBO Webshop de administratie voor schooleigen artikelen over. Voor studenten is het tegelijkertijd erg overzichtelijk en scheelt het een hoop zoekwerk naar de juiste leermiddelen.

  • Super makkelijk, compleet en beste prijs
  • Persoonlijke leermiddelenlijst
  • Samen met de school georganiseerd
  • Continue verbetering en vernieuwing
  • Onderwijsinstellingen hebben volledig de regie
  • Efficiënt door slimme samenwerking

Toegang

De Slim.nl MBO Webshop is alleen toegankelijk voor studenten van aangesloten scholen. Inloggen kunnen studenten met hun schoolaccount of met het account dat door de school is aangemaakt in de Slim.nl MBO Webshop.

Klantenservice

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem contact op met de klantenservice van de Slim.nl MBO Webshop.

Meer weten?

Bekijk de vlogs van Mitch, hij ontving afgelopen schooljaar zijn boeken en licenties via de Slim.nl MBO Webshop. Hij ging op onderzoek en kwam de samenwerkende partijen op het spoor: van zijn school, Slim, CB, Noordhoff tot Kennisnet.