Privacy- en cookiebeleid
SLB Diensten BV / Slim BV

Uw privacy 

SLB Diensten BV en Slim BV zijn ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor beider activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SLB Diensten BV en Slim BV persoonsgegevens verwerken van, klanten, gebruikers van onze digitale diensten en licenties(website), en van onze apps.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van onze diensten en van apps, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden SLB Diensten BV en Slim BV zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen zijn SLB Diensten BV en Slim BV, ieder voor zich, beiden gevestigd Vierwindenstraat 149, 1013 LA Amsterdam. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, is de verwerking van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SLB Diensten BV / Slim BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt SLB Diensten BV / Slim BV persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u via SLB Diensten BV / Slim BV een licentie afsluit om u te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen
  • Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en). In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan SLB Diensten BV / Slim BV, uw persoonsgegevens aan een derde, bijvoorbeeld de licentiegever, die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken. 
  • Wanneer u producten en/of diensten van SLB Diensten BV / Slim BV afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, het contactcenter, maar ook SLBdiensten BV apps.
  • Wanneer u contact heeft met SLB Diensten BV / Slim BV. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert en (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert; 
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole
  • Om klanten/gebruikers/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden van SLB Diensten BV aan afnemers van Slim BV vice versa, waarbij er rekening wordt getracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door SLB Diensten BV / Slim BV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar SLB Diensten BV / Slim BV, onder vermelding van WBP, privacy@slim.nl / privacy@slbdiensten.nl. 

Recht van verzet 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@slim.nl / privacy@slbdiensten.nl onder vermelding van blokkeren persoonsgegevens. 

Social Media

SLB Diensten BV / Slim BV gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten, en van onze apps bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. SLB Diensten BV / Slim BV volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Linkedin en blogs. Hierbij spant SLB Diensten BV / Slim BV zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. SLB Diensten BV / Slim BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, SLB Diensten BV / Slim BV (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. SLB Diensten BV / Slim BV is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met SLB Diensten via privacy@slim.nl / privacy@slbdiensten.nl.

Apps  

SLB Diensten BV / Slim BV biedt een deel van haar dienstverlening aan via Apps. Via Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt onder dit privacy statement. Echter wil SLB Diensten BV / Slim BV uitleggen waarom zij voor bepaalde Apps toegang wil tot bepaalde gegevens of voor een juiste werking van de Apps wil weten welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de App vraagt Slim toestemming tot een aantal gegevens die voor de werking van de App noodzakelijk zijn. 

SLB Diensten BV / Slim BV slaat niets op van uw contacten, apps of telefoonnummers, en slaat niet relevante informatie voor de werking over. 
Indien u een Google Play account heeft zonder telefoonnummer dan lukt het downloaden niet
Tot slot: De melding met betrekking tot de applicaties is voor het onderdeel “Meer SLB apps”: wanneer u hiervoor toestemming geeft zal SLB Diensten u alleen SLB-Apps voorstellen om te installeren, die u nog niet heeft. 

Gebruik van cookies 

SLB Diensten BV / Slim BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door SLB Diensten BV / Slim BV

Cookie-statement

SLBdiensten.nl / Slim.nl en andere websites 

Op de site van SLB Diensten BV / Slim BV treft u een aantal links aan naar andere websites. SLB Diensten BV / Slim BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Vragen 

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: SLB Diensten BV / Slim BV, t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 58003, 1040 HA Amsterdam of e-mail: privacy@slim.nl / privacy@slbdiensten.nl.

Wijzigingen 

SLB Diensten BV / Slim BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Slim een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Slim uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), of in nieuwsbrieven. 

Amsterdam, 1 januari 2016

Cookies

SLB Diensten BV / Slim BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. 

  • Wat is een cookie? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u één van onze websites bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website door SLBdiensten belangrijk en SLBdiensten wil u dan ook zo goed mogelijk informeren over haar gebruik van cookies. 

Met behulp van cookies zorgt SLB Diensten BV / Slim BV er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we de inhoud van uw winkelwagentje voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Het cookie statement legt uit welke cookies Slim inzet om haar online diensten mogelijk te maken.

  • Soorten cookies 

Cookies welke SLB Diensten BV / Slim BV gebruikt zijn te verdelen in drie soorten:

1. Noodzakelijk cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening 
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische login of het automatisch invullen van uw gegevens. Of wanneer u gebruikt maakt van het onthouden van uw winkelwagentje in de webshop zodat wanneer u op een later moment de webshop weer bezoekt te onthouden wat u in uw winkelwagentje heeft geplaatst.

2. Optimalisatie-cookies 
Wij gebruiken deze cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website en volgt Slim niet-individuele bezoekers.

3. Relevantie-cookies 

Slim en onze adverteerders gebruiken van tijd tot tijd cookies om u te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, op basis van eerder door u opgevraagde pagina’s. Voor het gebruiken van deze cookies zal Slim uw toestemming vragen.

4. Social media en externe cookies 

Wanneer u bent ingelogd in uw sociale mediawebsites (Facebook, Google, Twitter, etc.) en op SLB Diensten BV / Slim BV websites toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc. Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. SLB Diensten BV / Slim BV heeft daar geen invloed op. 

Overzicht cookies SlimSLB Diensten BV / Slim BV

Hier komt matrix met daarin welke cookies worden gebruikt, functie en tijdsduur

5. Cookies van derden

Tot slot: Adverteerders op de site van Slim BV / SLBDiensten BV of in opdracht van Slim BV / SLBDiensten BV gebruiken, met uw toestemming eigen cookie(s), om voor u relevante advertenties te laten zien.

Blokkeren van cookies 

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van SLBdiensten website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser, klik hier voor de uitleg. 

Cookies achteraf verwijderen 

Na het bezoek aan de website van SLB Diensten BV / Slim BV kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser, klik hier voor de uitleg. 

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren. 

Datum: 1 januari 2016