slim.nl logo

Slim.nl: inloggen via Kennisnet Federatie

U kunt uw studenten (en uw collega's) nu eenvoudig toegang verlenen tot Slim.nl middels een directe, betrouwbare login via de Kennisnet Federatie. Zij hoeven dan geen account aan te maken bij Slim.nl, maar kunnen met hun schoolgegevens (bijvoorbeeld hun leerlingnummer) meteen inloggen via een zgn. single sign-on (SSO). Op deze manier wordt ook gecontroleerd of hij of zij nog steeds leert aan uw instelling en wordt misbruik voorkomen.

Meer informatie >

Nu aanvragen >