Bescherm de toegang tot informatie via efficiënt authenticatie- en autorisatiebeleid

U heeft als onderwijsinstelling veel verschillende gebruikers, die allemaal de juiste toegangsrechten moeten hebben tot de voor hen benodigde applicaties. Een goed authenticatie- en autorisatiebeleid is daarbij essentieel. U wilt dit beleid efficiënt beheren én up-to-date houden, om daarmee de toegang tot informatie te beschermen. Met Identity & Access Management worden accounts, login-gegevens en toegangsrechten van gebruikers zoveel mogelijk geautomatiseerd beheerd. Overweegt uw onderwijsinstelling om de stap naar IAM te maken? In dat geval is onze partner IT-Workz de aangewezen partij om u daarbij te ondersteunen.

Voordelen

Dienstverlening

Meestgesteldevragen

Meest gestelde vragen

Praktijkcases

trainencertificeren

Trainen & Certificeren

Whitepaper