Onze dienstverlening

Verantwoordelijkheden op de juiste plek

Een device dat in de klas wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden, is anders dan een tablet of laptop voor privégebruik. Bij een eigen device is een leerling zelf verantwoordelijk voor de instellingen en te gebruiken apps. Dat geldt ook voor de doeleinden waarvoor het device gebruikt wordt en het moment waarop men dat doet. In de klas wilt u als docent echter zeker weten dat het device wordt ingezet voor onderwijsdoeleinden. Als ICT-coördinator is het daarnaast goed om te weten wanneer welke devices in gebruik zijn.

 Scheiding functioneel en technisch beheer

Terwijl de leerling het device gebruikt, bepaalt de docent welke instellingen en apps op welk moment beschikbaar zijn (functioneel beheer). De ICT-coördinator houdt ondertussen zicht op het totale arsenaal devices, de app-versies en besturingssystemen die daarop staan, en de frequentie waarmee updates worden geïnstalleerd (technisch beheer).