Ga naar content

Breens Network, waar SLBdiensten onderdeel van uitmaakt, heeft softwareontwikkelaar Educator overgenomen. Met deze acquisitie versterkt Breens Network haar positie als aanbieder van een veilige en betrouwbare werk- en leeromgeving in het onderwijs zodat studenten, medewerkers, docenten en bestuurders het beste resultaat kunnen halen uit hun digitale omgeving en persoonlijke ontwikkeling.

Breens Network is initieel ontstaan vanuit de drang om het Nederlandse onderwijs te vernieuwen met bewezen en nieuwe technologieën. Generaties leerlingen, docenten, management en bestuurders ervaren de omslag naar fysiek én digitaal. Dit vindt plaats in een dynamische omgeving waar voortgaande professionalisering, gepersonaliseerd leren vanuit de Cloud, zich aan de maatschappij aanpassende curricula maar ook veiligheid en privacy steeds meer gemanaged moeten worden. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen door lerarentekort, de hoge werkdruk en te volle klassen.

Ondersteunen bij digitale transformatie

Breens Network is een Nederlandse EdTech-organisatie gecommitteerd aan onderwijs en alles wat daar mee te maken heeft. Met als doel klanten te ondersteunen bij digitale transformatie om zo de effectiviteit, kwaliteit van de output, (kosten) efficiëntie en flexibiliteit van hun organisaties te vergroten. Dit vanuit een visie dat technologie en advies ondubbelzinnig ten dienste staan aan het realiseren van organisatorische of persoonlijke doelstellingen van haar klanten. Met als doelstelling het ontzorgen van onderwijsinstellingen. "De kracht van Breens Network komt voort uit het totale commitment aan het onderwijs en een leven lang leren. Met name in deze tijd is richtinggevend advies, ontwikkeling, implementatie, beheer, kortom vertrouwen meer dan ooit nodig”, aldus Breens Network CEO, Geert-Jan van der Snoek. “De toevoeging van Educator betekent een uitbreiding van het palet aan diensten dat wij bieden en een aanzienlijke versterking van met name onze veilige, en betrouwbare werk- en leeromgeving".

Innovatief en marktleidend softwareplatform

Educator is in 2005 gestart als onderdeel van Vanenburg Group in Putten, de investeringsgroep van de familie Jan Baan. “Vanuit een visie voor ‘een leven lang leren’ zijn we 15 jaar geleden gestart met Educator en hebben we dit uitgebouwd tot een innovatief en marktleidend softwareplatform met een Student Informatie Systeem (SIS) oplossing voor het onderwijs”, zo stelt Paul Baan, Managing Director van Vanenburg Group. “In Breens Network zien we de lange termijn partner voor Educator, om samen met Educator te zorgen voor een robuuste oplossing, verdere digitalisering en ontzorging van het onderwijs en verdere uitbouw mogelijkheden richting o.a. de decentrale overheid. Dit geeft Vanenburg de mogelijkheid zich te focussen op de snelgroeiende software activiteiten rondom ERP optimalisaties, en op de exploitatie van Kasteel De Vanenburg als hotel, restaurant, congrescentrum en trouwlocatie”.

Educator ontwikkelt softwaretoepassingen voor onderwijs en de decentrale overheid. Hiermee draagt Educator bij aan goed georganiseerd onderwijs en effectieve begeleiding. Zo vergroot ze al sinds 2005 de mogelijkheden voor persoonlijk onderwijs. Educator ontwikkelt en beheert hierbij op een betrouwbare en consistente manier software. Haar ambitie is daarbij om daarmee de basisprocessen van haar klanten continu te verbeteren en te innoveren. Educator behoort tot de meest innovatieve Nederlandse softwareontwikkelaars in de onderwijs- en zorgmarkt en de markt van de decentrale overheid.

Pro-actief en flexibel inspelen op behoeftes

Voor Educator betekent toetreding tot Breens Network betere groeimogelijkheden en een verbreding binnen de Digitale werk- en leeromgeving. “Onze oplossingen voor het onderwijs zoals het studenteninformatiesysteem, de onderwijscatalogus en studiegids vormen een uitstekende aanvulling op het aanbod van Breens Network. Samen kunnen we onze positie op de markt voor een Digitale werk- en leeromgeving verder verstevigen. Bovendien kunnen we de verdere innovatie van onze oplossingen, samen met onze klanten, versnellen en biedt de breedte van Breens Network continuïteit naar onze klanten. Dit is een heel positieve ontwikkeling voor de klanten en medewerkers van Educator”, zo stelt Jan Jaap Kanis, directeur van Educator. “Een van de grote uitdagingen waar het onderwijs voor staat is het adequaat, pro-actief en flexibel kunnen inspelen op behoeftes van de student. Dat vereist niet alleen een sterke gesprekspartner op inhoud maar ook een partner die kennisdeling en samenwerking tot stand brengt”.