Ga naar content

ICT binnen de school is volop in beweging. De dynamiek in het onderwijs en de snelheid waarmee 'complexe' vraagstukken elkaar opvolgen, vragen om een aaneenschakeling van goede beslissingen en oplossingen. Hier bundelen we de krachten, want op tal van scholen is men bezig met dezelfde uitdagingen. SLBdiensten faciliteert een netwerk, de Kenniskring ICT & Onderwijs, waarbij scholen veel ruimte hebben om zelf initiatieven in te brengen, onderwerpen aan te dragen en kennis uit te wisselen.

Het netwerk richt zich op ICT-ers, beleidsmedewerkers en bestuurders van vo-scholen die klant zijn van SLBdiensten, waarbij een groep van deskundigen ter beschikking staat om je te adviseren, inspireren en informeren over hoe je de stappen zet om jouw ambities te realiseren. De Kenniskring ICT & Onderwijs is inmiddels uitgegroeid tot een actief netwerk waar continu kennis en ervaring gedeeld wordt. Speciaal voor onze Kenniskringleden organiseren we netwerkbijeenkomsten, studiereizen en workshops. Tijdens deze bijeenkomsten staat kennisdeling centraal met zeer regelmatig leerzame en interessante discussies. Daarnaast zien we mooie samenwerkingsverbanden tussen de deelnemers ontstaan.


Intakegesprek

Om te zorgen voor een snelle start en persoonlijke insteek begint je deelname met een intakegesprek met een expert op het gebied van ICT en onderwijs en onze relatiemanager. Tijdens dit gesprek brengen we uw huidige situatie in kaart in het licht van de huidige ICT-ontwikkelingen binnen het onderwijs en bespreken we jouw toekomstige (ICT-)ambities.


Netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we fysieke en virtuele bijeenkomsten verdeeld over het schooljaar rondom onderwerpen, die hoog op de agenda staan bij de deelnemers van de Kenniskring. Denk hierbij aan:

  • Onderwijskundige visie en strategie ICT-inzet
  • Professionalisering medewerkers
  • AVG-beleid en gegevensbeveiliging
  • Ontwikkeling van ICT-organisatie
  • Beheeraspecten mobiele devices
  • Optimale inzet van clouddiensten als Office 365 en Azure
  • Digitaal toetsen


Studiereis

Tijdens een tweedaagse studiereis wordt u meegenomen in de laatste trends, kan je kennis uitwisselen met contactpersonen van andere onderwijsinstellingen en ben je in gelegenheid om de nieuwste technologieën te ervaren. Gebruikers en experts presenteren hun visie en ervaringen over verschillende toepassingen in het onderwijs.

Eerdere ervaringen hebben geleerd dat een bezoek aan een studiereis de katalysator is geweest voor effectieve inzet van nieuwe technologie in de school met draagvlak bij ICT én onderwijs.


Online community

Deelnemers krijgen ook toegang tot een besloten Teams-groep waar het leggen van contacten en uitwisselen van kennis en ervaring ook buiten de bijeenkomsten doorgaat. Je kunt de Teams-groep echt zien als een online-naslagwerk, waar je naast levendige discussies ook presentaties, webinars en video's kunt terugvinden.


Lid worden van de Kenniskring

Heb je interesse in deelname aan de Kenniskring ICT & Onderwijs? Neem dan contact met ons voor meer informatie of bezoek de pagina met veel gestelde vragen over de Kenniskring.

Wil je je direct aanmelden? Maak dan gebruik van de onderstaande button.