Ga naar content

Wilt u met jouw onderwijsinstelling gebruik maken van de door SLBdiensten aangeboden licentieovereenkomsten? Dat kan indien je aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoet.

Neem contact op met onze Servicedesk om je aan te melden.

Deelname aan de licentieovereenkomsten van SLBdiensten is in principe voorbehouden aan:

  • Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie (MBO/ROC/AOC)
  • Voortgezet Onderwijs (VO)
  • Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijsinstellingen (VMBO)
  • Overige instellingen op aanvraag.

Andere instellingen die gebruik willen maken van de overeenkomsten dienen voor tenminste 50% direct of indirect bekostigd te worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het is niet toegestaan de licenties voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Service en contact

We staan je graag te woord!