Ga naar content

In 2027 moeten alle scholen in zekere mate voldoen aan het Normenkader IBP voor digitale veiligheid en privacy in het onderwijs. Via deze pagina helpen we je stap voor stap toewerken naar afstemming op deze praktische maatregelen voor geavanceerd, veilig en respectvol digitaal onderwijs. Verken de pijlers voor een vertrouwde leeromgeving op deze pagina, waar privacy en gegevensbeveiliging centraal staan voor leerlingen, leraren en betrokkenen.

Dienstverlening SLBdiensten Normenkader IBP

Voldoen aan het Normenkader IBP voor digitale veiligheid en privacy in het onderwijs is geen simpele opgave. Waar begin je als onderwijsinstelling en welke stappen moet je zetten? SLBdiensten biedt de juiste ondersteuning dankzij onze kennis van zowel onderwijs als Informatiebeveiliging & Privacy. Daarnaast hebben we een breed scala aan partners met voor het Normenkader relevante tooling.

Wat is het Normenkader IB(P) voor het Funderend Onderwijs?

7 december 2023

Beleid op het gebied van Informatiebeveiliging (IB) & Privacy (P) is cruciaal voor scholen om de gevolgen van beveiligingsrisico's te minimaliseren en het onderwijsproces optimaal te waarborgen. Het Normenkader IBP voor het Funderend Onderwijs is hiervoor een waardevol hulpmiddel. Hoewel het nog niet verplicht is, is het aan te raden om er nu al mee te beginnen. Hoe? SLBdiensten gaat je hierover op verschillende manieren informeren. Te beginnen met dit artikel, waarin we de basisinformatie over het normenkader op een rijtje zetten.

Klaar voor het Normenkader Informatiebeveiliging met IBP-tooling

21 juni 2023

Het Normenkader Informatiebeveiliging en privacy funderend onderwijs (IBP FO) is inmiddels een feit. Dit normenkader biedt richtlijnen voor maatregelen op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy binnen het onderwijs. Dat normenkader is niet vrijblijvend. De doelstelling is dat onderwijsinstellingen binnen 3 jaar ten minste volwassenheidsniveau 3 (van de in totaal 5 volwassenheidsniveaus) hebben bereikt. Het schoolbestuur is hiervoor eindverantwoordelijk.

Webinar terugkijken - Veilig mailen in het onderwijs

9 december 2022

Onderwijsinstellingen hebben met veel verschillende stakeholders te maken, zoals ouders, verzorgers, personeel, lokale autoriteiten en leveranciers. E-mail is daarvoor een populair, toegankelijk en daarom vanzelfsprekend een belangrijk communicatiekanaal, waarin ook regelmatig privacygevoelige informatie gedeeld wordt.