Ga naar content

iBabs brengt je stapels documenten terug tot de dikte van je tablet of laptop. Met deze app voor milieuvriendelijk papierloos vergaderen heb je al je up-to-date documenten, aantekeningen, agenda's, acties en besluitenlijst bewerkbaar bij de hand.

Automatische agenda

iBabs biedt een overzichtelijke en geautomatiseerde agenda die naadloos aansluit bij het agendaprogramma van uw huidige mailsysteem. Vergaderingen die altijd op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip plaatsvinden, hoeven slechts eenmaal ingevoerd te worden; deze gegevens kunt je simpelweg hergebruiken. De benodig­de documenten zijn op elk moment aan de gewenste agendapunten te koppelen en worden autom­atisch in PDF omgezet. iBabs kan bovendien aan elk DMS gekoppeld worden zoals SharePoint en Microsoft Teams.

Platformafhankelijk en gebruiksvriendelijk

iBabs is platformonafhankelijk en is zo gebruiksvriendelijk dat je collega's zonder hulp van IT aan de slag kunnen. Bovendien draait het systeem bij het beveiligde datacenter van iBabs.

Training Vliegende start van iBabs

Tijdens deze vliegende start wordt de implementatie van iBabs verzorgd en wordt iBabs gebruiksklaar voor je gemaakt. De trainer geeft een 2,5 uur durende workshop op locatie aan secretaresses die alle informatie krijgen uitgelegd en direct daarna aan de slag kunnen.

Daarnaast zal ook een training worden gegeven aan de gebruikers waarin ook zij een workshop krijgen over het gebruik van iBabs. Deze training duurt maximaal één uur.

De ervaring leert dat deelnemers na deze workshops voldoende kennis hebben om zelfstandig te kunnen werken.

Bovendien hebben zij altijd de mogelijkheid om te bellen naar de servicedesk van iBabs. Deze is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur en is kosteloos.

Mochten na de start van de eerste deelnemers nog gebruikers worden toegevoegd dan verzorgen wij graag een extra workshop op locatie voor het secretariaat en een workshop papierloos vergaderen voor de nieuwe deelnemers. 

Je kunt de iBabs app vrijblijvend downloaden via de appstore (iOs, Windows, Android) en inloggen als demogebruiker. 


Leverancier: iBabsLicentiedetails

Licentiejaar en einddatum

  • Het licentiejaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De overeenkomst eindigt op 31-05-2026.

Licentievorm

  • Gebruikerslicentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per eenheid (bijv. persoon, server of processor) verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik. Recht op thuisgebruik door studenten en/of medewerkers verschilt per overeenkomst.

Hoe de software geleverd wordt

  • Dit is een online toepassing. De applicatie iBabs Pro kan gratis worden gedownload. iBabs zorgt voor rechtstreekse toegang tot de service.
  • Je kunt de iBabs app vrijblijvend downloaden via de appstore (iOs, Windows, Android) en inloggen als demogebruiker.

Ondersteuning

  • De leverancier levert je instelling gratis 2e-lijnsondersteuning. Deze ondersteuning zal bestaan uit advies aan uw ICT-medewerker(s). Alleen je ICT-medewerker(s) kunnen een beroep doen op deze ondersteuning, niet de individuele gebruikers.

Administratiekosten

  • De administratiekosten zijn gebaseerd op 4% van het verschuldigde licentiebedrag met een minimum van € 75,00 voor vo-instellingen en € 175,00 voor niet-vo-instellingen per licentiejaar.

Bijzonderheden

Dit is een online toepassing. De applicatie iBabs Pro kan gratis worden gedownload. iBabs zorgt voor rechtstreekse toegang tot de service.

Service en contact

Heb je vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op. Doe je dat per e-mail, vermeld dan je relatienummer. Veel antwoorden vind je overigens op onze pagina met veel gestelde vragen.