Ga naar content

SLBdiensten is in 1992 opgericht als intermediair tussen de softwarebranche en het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Wij zijn, dankzij een goede onderhandelingspositie en een uitgebalanceerd productaanbod, uitgegroeid tot de belangrijkste softwarepartner in de onderwijsmarkt voor VO en MBO.

Onze missie

De Nederlandse kenniseconomie kan niet zonder goed opgeleide mensen, die vertrouwd zijn met moderne ICT. Toegang tot up-to-date hard- en software is dus van essentieel belang. SLBdiensten faciliteert het onderwijs door de software te leveren die het nodig heeft om haar onderwijsleerproces te ondersteunen en te verbeteren, tegen speciale onderwijsprijzen. Zo blijft het kapitaalbeslag op het onderwijs beperkt.


Informatie voor onderwijsinstellingen

Vrijwel alle onderwijsinstellingen in Nederland schaffen dankzij onze overeenkomsten de meest recente en relevante software aan, tegen de laagst mogelijke prijs met de beste voorwaarden.

  • Laagst mogelijk prijs, de beste voorwaarden
  • Goede en efficiënte samenwerking
  • Groot aanbod, dus al jouw licenties via één loket
  • Eenvoudige procedures
  • Voordelige software bij Slim.nl

Informatie voor leveranciers

Wilt u ook uw software via SLBdiensten aan onderwijsinstellingen in Nederland aanbieden? Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem contact op met ons via servicedesk@slbdiensten.nl of 020 - 420 13 96.