Ga naar content

Leerlingen werken graag online, maar als ze woorden opzoeken via Google vinden ze vaak slechte vertalingen, zijn ze snel afgeleid en krijgen ze geen uitleg. Binnen de veilige omgeving van Van Dale Online op School (VDOS) vindt elke leerling betrouwbare taalkennis, zonder afleidende advertenties in de beste woordenboeken Nederlands, Engels, Frans, Duits én Spaans. Met de bijbehorende Van Dale App kunnen ze 24/7 snel zoeken, werkwoordrijtjes gebruiken en de juiste uitspraak beluisteren.

Van Dale Online op School:

● Woordenschat op eigen lees- en begripsniveau (inclusief school- en vaktaalwoorden)
● Spelling, betekenis, vertaling, voorbeeldzinnen, idioom en grammaticale uitleg
● Hoorbare uitspraak en werkwoordrijtjes
● Werkt op elk scherm: smartphone, digiborden, tablets, pc's, etc.
● 100% zekerheid in een vertrouwde omgeving
● Inclusief Van Dale App

Van Dale Online op School uitproberen?
Vraag via pieter.oosterhof@slbdiensten.nl een activatielink* aan en ga op proef aan de slag met de Van Dale onlinewoordenboeken. 

*Dit proefabonnement (gratis en vrijblijvend!) is 7 dagen geldig