Ga naar content

Deze geavanceerde versie van ESET biedt Endpoint Security en File Server Security. De ESET oplossingen voor endpoint protection maken gebruik van meerlaagse technologieën die prestaties, detectie en false positives voortdurend in evenwicht houden.


Leverancier: ESET NederlandLicentiedetails

Licentiejaar en einddatum

  • Het licentiejaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De overeenkomst eindigt op 30-04-2026.

Licentievorm

  • Gebruikerslicentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per eenheid (bijv. persoon, server of processor) verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik. Recht op thuisgebruik door studenten en/of medewerkers verschilt per overeenkomst.

Hoe de software geleverd wordt

  • U kunt de software downloaden vanaf de ESET downloadomgeving. Levering van serienummer volgt per mail vanuit ESET.

Ondersteuning

Alleen uw ICT-medewerker(s) kunnen een beroep doen op deze ondersteuning, niet de individuele gebruikers.

Administratiekosten

  • De administratiekosten zijn gebaseerd op 4% van het verschuldigde licentiebedrag met een minimum van € 75,00 voor vo-instellingen en € 175,00 voor niet-vo-instellingen per licentiejaar.


Bijzonderheden

De licentie is gebaseerd op het aantal nodes (werkstations + servers) binnen de instelling waarop de software gebruikt wordt, en geeft het gebruiksrecht binnen de instelling aan alle medewerkers en cursisten.\xa0Jaarlijkse licentievergoeding per node, te bestellen vanaf 10 licenties.

Prijsinformatie voor andere\xa0producten dan ESET Protecion Entry on-premise\xa0is\xa0op aanvraag via servicedesk@slbdiensten.nl

Bij deelname aan de overeenkomst na 1 augustus 2022 wordt de einddatum van de overeenkomst verlengd tot drie jaar na aanvangsdatum plus het restant aantal maanden van het lopende licentiejaar waarbij het eerste jaar naar rato per kwartaal verrekend wordt.

Service en contact

Heb je vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op. Doe je dat per e-mail, vermeld dan je relatienummer. Veel antwoorden vind je overigens op onze pagina met veel gestelde vragen.