Ga naar content

Met TeamViewer ondersteunt, helpt en reageert u op mensen en werkt u met hen samen. U kunt informatie uitwisselen of op het scherm van uw collega meekijken. Deze tool maakt het mogelijk om te werken alsof u allemaal in dezelfde ruimte zit, zonder reistijd en -kosten.

Maak verbinding met ieder apparaat om uw IT te beheren en bewaken, op ieder moment, overal.

  • Verbind uzelf direct om ondersteuning te bieden, problemen op te lossen en opleiding te bieden.
  • Ondersteun collega’s over de hele wereld.
  • Verkrijg toegang op afstand tot de apparaten en servers die u nodig hebt

Kijk voor een overzicht van de verschillende versies en functionaliteiten op: https://service.teamviewer.com/nl-nl/overview


Leverancier: TeamViewerLicentiedetails

Licentiejaar en einddatum

  • Looptijd van de licentie is 1 jaar na levering.

Licentievorm

  • Gebruikerslicentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per eenheid (bijv. persoon, server of processor) verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik. Recht op thuisgebruik door studenten en/of medewerkers verschilt per overeenkomst.

Hoe de software geleverd wordt

  • De software wordt als download aangeboden, het serienummer ontvangt u per mail van SLBdiensten.

Ondersteuning

  • De leverancier levert uw instelling gratis 2e-lijnsondersteuning. Deze ondersteuning zal bestaan uit advies aan uw ICT-medewerker(s). Alleen uw ICT-medewerker(s) kunnen een beroep doen op deze ondersteuning, niet de individuele gebruikers.

Geen administratiekostenBesteldetails

Zowel de extra kanalen als de toevoeging voor mobile devices kunnen ook later nog naar rato toegevoegd worden aan een lopende licentie.

Service en contact

Heb je vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op. Doe je dat per e-mail, vermeld dan je relatienummer. Veel antwoorden vind je overigens op onze pagina met veel gestelde vragen.