Ga naar content

Let op! Microsoft 365 Educatie A3, Defender for Office P1 & Echange Online Protection zijn onderdeel van het Micosoft Basispakket, maar worden niet automatisch mee besteld! Ook bij het verhogen van het aantal basispakketten, dan ook de hiervoor genoemde licenties verhogen. Vergeet bij het bestellen van de A3's - medewerkers niet de bijbehorende basispakketten te bestelen. 1 Basispakket staat gelijk aan 1 A3 - medewerker. Voeg deze producten apart toe aan je winkelwagen!

Microsoft 365 voor het onderwijs biedt schoolleiders, leerkrachten, IT-personeel, leerlingen en studenten de softwareoplossingen die ze nodig hebben om leerresultaten te verbeteren, lessen efficiënter te laten verlopen, doelen te behalen en tijd en geld te besparen.

Inhoud van het Microsoft 365 Educatie A3 abonnement:

 • Office 365 Educatie A3
 • Enterprise Mobility + Security A3
 • Windows A3

Zie voor gedetailleerde inhoud van dit abonnement onze toelichting.

Laat leerlingen en studenten hun creativiteit ontplooien

Bevorder vaardigheden op het gebied van creativiteit, samenwerking en problemen oplossen met behulp van boeiende apps terwijl je alle leerlingen en studenten leert zelfstandig met intelligente leerhulpmiddelen te werken.

Bevorder teamwork en samenwerking

Microsoft Teams biedt leerkrachten en ander onderwijspersoneel één centraal punt voor online communicatie en samenwerking. Voldoe aan de behoeften van individuele leerlingen en studenten met een universele toolkit om zowel in de klas als erbuiten te delen en communiceren.

Veiligheid en beveiliging

Beheer gebruikers, gegevens en apparaten vanuit één dashboard. Bescherm identiteit, apps, gegevens en apparaten met intelligente beveiliging verbeterd door machinaal leren. Beheer de archivering, governance en ontdekking van gegevens.

Microsoft 365 Educatie A3 is onderdeel van het basispakket. Lees onze toelichting voor meer informatie over de inhoud van Microsoft Educatie A3.

Onderstaande twee licenties zijn onderdeel van het basispakket, maar dienen wel kosteloos apart besteld te worden via onze website:

Student Use Benefits

Bestel via deze weg ook de Microsoft 365 Educatie A3 Student Use Benefit. Het is mogelijk om iets meer te bestellen om in- en uitstroom van leerlingen op te vangen zolang dit binnen de redelijkheid gebeurt. Wijken de bestelde aantallen te ver af van het aantal aanwezige leerlingen dan behouden wij het recht om de bestelling van dit product te annuleren en zullen wij contact opnemen.

Wilt u meer beveiliging, denkt dan ook eens aan A5 Security!

Altijd al meer willen doen met Compliance, denk dan ook eens aan A5 Compliance!

Wilt u de bovengenoemde licenties maar ook bellen via Teams, denk dan ook aan de volledige A5!

Licentieoverzicht Microsoft 365 Education A3

Op de website m365maps.com vind je een praktisch en actueel overzicht van alle onderdelen binnen Microsoft 365 Education A3. Met per onderdeel de link naar de bijbehorende informatie op de website van Microsoft.


Leverancier: MicrosoftLicentiedetails

Licentiejaar en einddatum

 • Het licentiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De overeenkomst heeft een ingangsdatum van 1 januari 2022 en loopt t/m 31 december 2026

Licentievorm

 • Gebruikerslicentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per eenheid (bijv. persoon, server of processor) verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik. Microsoft 365 Educatie A3 gaat per gebruiker
 • Microsoft 365 Educatie A3 is onderdeel van het basispakket en kan voor maximaal het aantal aanwezige basispakketten worden aangeschaft.
 • Student Use Benefits kunnen aangeschaft worden voor het aantal leerlingen. Een hoger aantal licenties om in- en uitstroom op te vangen is mogelijk mits dat binnen de redelijkheid blijft.

Hoe de software geleverd wordt

 • Microsoft 365 Educatie A3 betreft een online dienst van Microsoft.

Ondersteuning

 • Voor ondersteuning met betrekking tot licenties en abonnementen kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 • Microsoft levert zelf product support en ondersteuning op een aantal manieren:
  • Service Status in Microsoft 365 en Azure admin portals
  • Ondersteuningsaanvragen via Microsoft 365 en Azure admin portals
  • Betaalde technische ondersteuning via 'Support for Business.'

Administratiekosten

 • De administratiekosten zijn gebaseerd op 7 % van het verschuldigde licentiebedrag

Service en contact

Heb je vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op. Doe je dat per e-mail, vermeld dan je relatienummer. Veel antwoorden vind je overigens op onze pagina met veel gestelde vragen.