Ga naar content

Dugga is een digitaal leer-en toetssysteem voor alle niveau's in het onderwijs. 

Dugga kan 'stand-alone' of geïntegreerd met Office 365, School Data sync en bestaande school leerplatformen gebruikt worden.

Met zijn vele verschillende soorten vraagstellingen zorgt Dugga voor een pedagogisch en werkdruk verlagend platform voor docenten om kennis toe te dienen in een flexibele, vertrouwde en veilige omgeving voor de student. Docenten kunnen hiermee verschillende soorten toetsen, (huiswerk) opdrachten, examens en een database maken. Tevens kan dit gedeeld worden met andere docenten en uitgevoerd laten worden door studenten en dat alles vanuit één systeem!

Dugga bevat functies zoals automatische- en anonieme toetsing, plagiaatanalyse, tekst-naar-spraak, geeft meetbare resultaten en kan volledig geïntegreerd worden met de bestaande school leerplatformen (LMS's). Dugga is geschikt voor alle types en soorten onderwijs. Het systeem is platform en systeem onafhankelijk en kan gebruikt worden met PC Windows, Mac 10S, iPad enChromebook.


Leverancier: DuggaLicentiedetails

Licentiejaar en einddatum

  • Het licentiejaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De overeenkomst eindigt op 30-04-2023.

Licentievorm

  • Gebruikerslicentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per eenheid (bijv. persoon, server of processor) verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik. Recht op thuisgebruik door studenten en/of medewerkers verschilt per overeenkomst.

Hoe de software geleverd wordt

  • Dit is een online toepassing. Dugga zorgt voor rechtstreekse toegang tot de service.

Ondersteuning

Dugga NL biedt eerstelijns support:

Administratiekosten

  • De administratiekosten zijn gebaseerd op 4% van het verschuldigde licentiebedrag met een minimum van € 75,00 voor vo-instellingen en € 175,00 voor niet-vo-instellingen per licentiejaar.


Bijzonderheden

Het eerste jaar van de overeenkomst geldt een korting van 50 % bij aanvang van de overeenkomst.

Service en contact

Heb je vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op. Doe je dat per e-mail, vermeld dan je relatienummer. Veel antwoorden vind je overigens op onze pagina met veel gestelde vragen.