Ga naar content

Als SLBdiensten hebben we kennis genomen van de berichtgeving over Google maar we kennen de inhoud van de rapporten van de Autoriteit Persoonsgegevens niet. Wij krijgen enkele vragen, daarom bij deze onze reactie.

Concurrentie leidt tot meer innovatie en scherpere condities. In het belang van het onderwijs hopen we dat Google haar problemen oplost. Tegelijkertijd kan dit ook een moment zijn om keuzes te maken.

Bij al onze gesprekken met leveranciers maken wij ons zeer lange tijd hard voor borgen van privacy, al ver voor het van kracht worden van de AVG. Sinds 2014 is dit ook een belangrijk onderwerp van gesprek met Microsoft. Dat heeft eerder geleid tot transparante en toetsbare afspraken voor alle scholen zodat zij kunnen voldoen aan de AVG.

Daarbij werkten (en werken) we met SURF en APS IT-diensten intensief samen met de Rijksoverheid.

Heb je vragen of behoefte aan advies? Neem dan contact op met onze servicedesk via servicedesk@slbdiensten.nl.