Ga naar content

Het is vanaf nu mogelijk om Windows 11 in gebruik te nemen als onderdeel van het Microsoft Basispakket via SLBdiensten.
De download en serienummers zijn te vinden op de Microsoft 2019-2021 serienummerpagina op
MijnSlBdiensten.

Nieuw in Windows 11

Zie voor meer informatie voor nieuwe functionaliteiten in Windows 11.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze ServiceDesk via 020-4201396 of servicedesk@slbdiensten.nl