Ga naar content

Door de uitbraak van het coronavirus sloten onderwijsinstellingen noodgedwongen hun deuren, en kreeg heel schoolgaand Nederland opeens digitaal onderwijs. Hoe hebben onderwijsprofessionals deze overgang ervaren? Is hun kijk op digitaal lesgeven veranderd? SLBdiensten, de belangrijkste softwarepartner in de onderwijsmarkt voor voortgezet onderwijs en mbo, liet onderzoek uitvoeren onder 523 Nederlandse onderwijsprofessionals. De resultaten vind je terug in onderstaande visuals.

Visual 1

figuur-01.png

Hebben onderwijsprofessionals veranderingen gezien in de prestaties van hun leerlingen na drie maanden volledig digitaal lesgeven? Maar liefst 43 procent van de ondervraagden denkt dat digitaal lesgeven van positieve invloed is op de prestaties van hun leerlingen. Opvallend is dat vooral onderwijsprofessionals van zestig jaar en ouder overtuigd zijn van de positieve effecten (54 procent). Hoe professionals van andere leeftijden hierover denken, zie je in de visual.

Visual 2

figuur-02.png

De overgang van fysiek lesgeven naar volledig digitaal is een grote overgang. Toch zegt maar liefst 66 procent van de onderwijsprofessionals deze stap makkelijker te hebben ondervonden dan zij hadden verwacht. Vooral in de noordelijke provincies ging de overgang soepeler dan vooraf gedacht. Hoe dit in de rest van Nederland verliep bekijk je in de visual.

Visual 3

figuur-03.png

De afgelopen periode hebben onderwijsprofessionals veel ervaring opgedaan met digitaal lesgeven, maar liefst 59 procent zegt dat hun visie op digitaal lesgeven hierdoor voorgoed is veranderd. Opvallend is dat met name de kijk van oudere vrouwelijke professionals is veranderd (66 procent). Hoe professionals van andere leeftijden hierover denken, zie je in de visual.

Visual 4

figuur-04.png

Digitaal lesgeven brengt ook voordelen met zich mee, die wellicht in eerste instantie niet voor de hand lagen. Zo geeft 53 procent van de ondervraagden aan het fijn te vinden om in de toekomst meer digitaal te blijven lesgeven. Vooral jonge mannelijke onderwijsprofessionals zijn hier voorstanders van (69 procent). Hoe professionals van andere leeftijden hierover denken, zie je in de visual.

Visual 5

figuur-05.png

Door de lockdown waren onderwijsinstellingen genoodzaakt abrupt over te stappen op digitaal lesgeven. Hoe zijn de onderwijsinstellingen hier mee omgegaan? Een grote meerderheid van de ondervraagden is positief: 87 procent is tevreden over de manier waarop zijn of haar werkgever de stap heeft gemaakt. Een op de zes onderwijsprofessionals in de Randstad ziet nog ruimte voor verbetering. Hoe er in de rest van Nederland over wordt gedacht vind je in de visual.