Ga naar content

Dé digitale leer- en werkplek voor het onderwijs, hoe ziet deze eruit?

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het afstandsonderwijs in een sneltreinvaart werd vormgegeven. Nu de weg hiernaartoe langzaamaan bekend terrein is geworden, is het tijd om naar de toekomst te kijken voor wat betreft onderwijsvernieuwingen als hybride onderwijs en gepersonaliseerd leren.

Met een voortdurende lockdown en scholen die pas nét weer (gedeeltelijk) geopend zijn, weten we dat snel schakelen en inspringen op de realiteit niet alleen nu van groot belang is, maar ook voor de toekomst. Uit de lessen die we tot nu toe hebben geleerd kunnen we concluderen dat deze toekomst vooral zal worden vormgegeven door een digitale organisatie. Deels op school, deels vanuit huis leren en samenwerken, leerlingen die 24/7 hun gegevens, roosters en cijferlijsten kunnen inzien, docenten die in staat zijn te toetsen en examineren in een hybride onderwijssysteem en onderwijsbestuurders die hun beleid kunnen baseren op digitale onderwijsdata die er voor hen beschikbaar is. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er uiteindelijk, met de juiste focus, mogelijk kan zijn! Om dit voor zowel leerlingen, docenten als bestuurders zo optimaal mogelijk te faciliteren, is een DLWO essentieel.

Preview whitepaper DLWO

Onderdelen binnen het nieuwe DLWO-model

Hoe ziet een DLWO er praktisch uit? 

De DLWO is er primair op gericht om ervoor te zorgen dat je als onderwijsinstelling op alle terreinen de juiste stappen zet. Om dit praktisch hanteerbaar te maken hebben onze onderwijsconsultants een model ontwikkeld, gebaseerd op drie categorieën: Primair onderwijsproces, ICT en Analytics & Processen.

Primair Onderwijsproces

Het primaire onderwijsproces is een van de belangrijkste focuspunten binnen de DLWO. Van toetsen en examineren tot content distributie binnen je onderwijsorganisatie en van didactiek tot een centraal dashboard van waaruit leerlingen en docenten dagelijks aan de slag gaan.

ICT

Digitale transformatie kan natuurlijk nooit worden vormgegeven zonder de techniek om dit te faciliteren. Daarom richt de DLWO zich ook op het technische vlak. En dat gaat verder dan het regelen van een device en het beschikbaar stellen van een Wifi-netwerk. Ook security en Identity- en Access Management (IAM) horen thuis in deze categorie.

Analytics en Processen

Binnen je onderwijsorganisatie zelf zijn er processen die lopen en zaken die spelen, waar de DLWO van IT-Workz ook rekening mee houdt. Hoe zit het bijvoorbeeld met de governance? En in welke mate werkt je organisatie al datagedreven, aan de hand van inzichten vanuit Business Intelligence?

dlwo-persoonlijk-leren.jpg

DLWO als aanvulling op het Education Transformation Framework (ETF) 

Een ander model dat onderwijsinstellingen ondersteunt bij digitale transformatie is het Education Transformation Framework (ETF) van Microsoft. Het ETF helpt jouw onderwijsinstelling te bepalen welke aandachtsgebieden er zijn en waar alle verschillende afdelingen rekening mee moeten houden.

Om het overzicht te behouden is het nodig dat verschillende hulpmiddelen elkaar ondersteunen en aanvullen. Door onze intensieve samenwerking met Microsoft is dit gelukt: waar het ETF zich voornamelijk richt op het vormen van en zicht houden op de onderwijsvisie, gaat de DLWO van IT-Workz in op een belangrijk onderdeel van dit ETF: IT. Daar waar onderwijsprofessionals en leerlingen moeiteloos kunnen (samen)werken. Het ETF werkt op holistische wijze terwijl de DLWO zich vooral focust op een deelgebied van onderwijsvernieuwing. Beiden vullen elkaar hierin perfect aan.

Tijd voor actie: waar staat jouw school? 

Ben je benieuwd welke onderdelen uit de DLWO jouw school als eerste kan oppakken? Of wil je meer weten over het nieuwe model en de ervaringen van onderwijsprofessionals? Dat kan! Download de whitepaper 'Aan de slag met de moderne werkplek' en laat je inspireren.