Deelnemer aan het woord

Foto Slimon van RoonHet Coenecoop College in Waddinxveen is een scholengemeenschap waar leerlingen worden opgeleid tot wereldwijze, kritische jongeren. Het onderwijsaanbod bestaat, naast de diplomagerichte activiteiten, ook uit algemeen vormende activiteiten, maatschappelijke stages en talentontwikkeling. Simon van Roon is er ICT-coördinator.

Uitdaging

Er gebeurt veel in de wereld van het onderwijs en dus ook binnen het voortgezet onderwijs. Hoe zetten we de stap van on-premise naar de cloud? Is werken in de cloud duurder? Hoe kunnen we zorgen voor optimale beveiliging? Hoe krijgen we ICT-applicaties door de docenten geadopteerd? Inclusief de benodigde kennis? Wat komt er zoal kijken bij het inzetten van Office 365? Wat zijn ervaringen van anderen met BYOD en CYOD? ICT op school is een dynamische wereld en het is voor een ICT-verantwoordelijke soms heel lastig om op alle niveaus de gevolgen van beslissingen te kunnen overzien.

Dat geldt voor vrijwel alle ICT-coördinatoren, stelt Simon van Roon. ‘Ik zie dat veel collega’s op andere scholen voor precies dezelfde uitdagingen staan als wij’, zegt hij. ‘Op tal van scholen is men bezig met dezelfde problematiek en probeert iedereen tot oplossingen te komen.’

Kennis halen en brengen

Het Coenecoop College is één van de scholen die deel uit maakt van de Kenniskring ICT & Onderwijs. Simon: ‘Met de Kenniskring kunnen we de kennis die op scholen aanwezig is bij elkaar brengen en met elkaar uitwisselen. We opereren niet in een concurrerende commerciële omgeving, in het onderwijs werken we allemaal aan hetzelfde doel. Kennis delen maakt ons allemaal beter.’Foto Coenecoop

Op het Coenecoop College is de nodige expertise aanwezig met betrekking tot het inrichten van een Office 365-omgeving, geeft hij als voorbeeld. ‘Wij zijn daar best ver in. We weten behoorlijk wat van de verschilende aspecten en mogelijkheden, we kunnen Office 365 ook koppelen aan andere systemen. We hebben veel tijd, geld en energie gestoken in het opbouwen van deze kennis.

We nodigen andere scholen van harte uit om bij ons een kijkje achter de schermen te nemen. Kom maar bij ons afkijken en doe er je voordeel mee.’ Op zijn beurt heeft Simon soms vragen over wat de beste manier is om de iPads in de klas te beheren. ‘We hebben nog onvoldoende kennis over de optimale inzet van Apple-devices. Graag luisteren we naar collega’s om te horen hoe zij het beheer hebben opgezet.’ Privacy en beveiliging vindt hij ook treffende voorbeelden van ontwikkelingen waar alle onderwijsinstellingen mee te maken krijgen. Vaak worden deze vragen voorgelegd aan SLBdiensten omdat veel kwesties in het verlengde liggen  van licenties, software en clouddiensten. SLBdiensten organiseert informatiesessies en themadagen waarbij actuele vraagstukken, zoals beveiliging en werken in de cloud, centraal staan. De Kenniskring ICT & Onderwijs is speciaal in het leven geroepen om het onderwijs verder te kunnen ondersteunen bij deze en toekomstige vraagstukken. De participanten aan het netwerk krijgen een kwalitatief hoogwaardig programma voorgeschoteld, dat uiteenloopt van fysieke en virtuele netwerkbijeenkomsten, trainingen, workshops en toegang tot een levendige online community. SLBdiensten werkt hiervoor samen met specialisten en deskundigen op elk terrein binnen ICT.