Veelgestelde vragen

Ben ik als klant bij SLBdiensten verplicht deel te nemen aan de Kenniskring ICT & Onderwijs?

Nee. U bent op geen enkele wijze verplicht deel te nemen.

Verandert de dienstverlening van SLBdiensten voor instellingen die niet deelnemen?

Zeker niet. Ook als u niet deelneemt kunt u vertrouwen op onze dienstverlening. 

Waarom moet ik voor deelname betalen?

U bent lage prijzen voor softwarelicenties via SLBdiensten gewend. Om de Kenniskring ICT & Onderwijs te organiseren maken wij kosten die we niet willen doorberekenen in onze standaardprijzen. Daarom hebben we besloten de deelnemers aan de Kenniskring om een bijdrage te vragen.

Kan ik als deelnemer zelf een bijdrage leveren?

Ja graag! Daar streven we zelfs naar. We geloven sterk dat het delen van ervaringen innovatie stimuleert en deelnemers helpt om fouten te voorkomen.

Heb ik invloed op de programmering van de onderwerpen?

Jazeker. De eerste onderwerpen die we centraal stellen zijn ook voortgekomen uit de dagelijkse contacten en het intakegesprek. Wij zullen dus in de vervolg programmering zeker rekening houden met uw wensen en deze actief in kaart brengen. 

Ga ik nu veel reclame van leveranciers in het SLBdiensten-portfolio over mij heen krijgen?

Nee. Wij zijn leveranciers-onafhankelijk, maar werken wel veel met ze samen. Het kan dus zijn dat we leveranciers uitnodigen om een stuk van het programma in te vullen, maar dan wel met het accent op hun expertise over een specifiek onderwerp of omwille van een specifieke case op een school waar zij bij betrokken zijn. 

Waar vinden de bijeenkomsten plaats?

De bijeenkomsten vinden plaats op de locatie van een deelnemende school of een andere centrale plaats die goed bereikbaar is voor de bezoekers.

Neem ik deel per school of per persoon?

Deelname geldt per school, maximaal 2 afgevaardigden. Uiteraard kunt u indien verhinderd een vervanger sturen.

Wat kost deelname?

Deelname kost € 1.095 ex btw. We streven ernaar de bijdrage jaarlijks rond dit bedrag te houden.