Ga naar content

Maak met Snagit een schermafdruk, bijvoorbeeld van een artikel, een afbeelding, of een deel van een webpagina. Voeg hier vervolgens pijlen, buttons of effecten aan toe om uw presentatie of cursusmateriaal nog meer te verduidelijken.


Leverancier: TechSmithLicentiedetails

Licentiejaar en einddatum

  • Het licentiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De overeenkomst eindigt op 30-06-2024.

Licentievorm

  • Gebruikerslicentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per eenheid (bijv. persoon, server of processor) verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik. Recht op thuisgebruik door studenten en/of medewerkers verschilt per overeenkomst.
  • Normatieve licentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per student en/of medewerker verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik. Recht op thuisgebruik door studenten en/of medewerkers verschilt per overeenkomst.

Hoe de software geleverd wordt

  • De link voor download van de software wordt per mail geleverd.

Ondersteuning

  • De leverancier levert uw instelling gratis 2e-lijnsondersteuning. Deze ondersteuning zal bestaan uit advies aan uw ICT-medewerker(s). Alleen uw ICT-medewerker(s) kunnen een beroep doen op deze ondersteuning, niet de individuele gebruikers.

Administratiekosten

  • De administratiekosten zijn gebaseerd op 4 % van het verschuldigde licentiebedrag met een minimum van € 75,00 voor vo-instellingen en € 175,00 voor niet-vo-instellingen per licentiejaar.


Besteldetails

De normatieve licenties kennen een minimum- en maximumbedrag:

Snagit, minimum van € 259,20 en maximum van € 10.799,94

De gebruikerslicenties kennen een minimum- en maximumbedrag:

Snagit, minimum van 25 gebruikers

Service en contact

Heb je vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op. Doe je dat per e-mail, vermeld dan je relatienummer. Veel antwoorden vind je overigens op onze pagina met veel gestelde vragen.