Ga naar content

ZIVVER is een gebruiksvriendelijke oplossing voor veilig mailen, gewoon vanuit jouw vertrouwde e-mailprogramma. Daardoor voorkom je menselijke fouten, is informatie versleuteld tegen hackers en behoud je de regie over verzonden informatie.

ZIVVER biedt veiligheid op drie essentiële momenten. Vóór verzending door de ontvanger en de inhoud te controleren. Tijdens door te beschermen tegen hackers met encryptie en TLS. Achteraf door regie te behouden met logging en het terughalen van berichten.


Leverancier: ZIVVERLicentiedetails

Licentiejaar en einddatum

  • Het licentiejaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De overeenkomst eindigt op 31-05-2022.

Licentievorm

  • Normatieve licentie: Voor een jaarlijkse licentievergoeding per medewerker verkrijg je het gebruiksrecht op de software voor instellingsgebruik.

Hoe de software geleverd wordt

  • De eerste stap is het aanmaken van een gratis ZIVVER-account. Dit gratis account wordt vervolgens omgezet in een beheerdersaccount voor ZIVVER. Wij raden aan om minimaal twee beheerders voor het ZIVVER-account aan te stellen. Deze beheerders zullen geregistreerd staan met persoonlijke e-mailadressen.

Ondersteuning

Administratiekosten

  • De administratiekosten zijn gebaseerd op 4 % van het verschuldigde licentiebedrag met een minimum van € 75,00 voor vo-instellingen en € 175,00 voor niet-vo-instellingen per licentiejaar.


Besteldetails

Per instelling krijgen alle medewerkers een ZIVVER-account. Inclusief twee gratis conversatiestarters per instelling.

Service en contact

Heb je vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op. Doe je dat per e-mail, vermeld dan je relatienummer. Veel antwoorden vind je overigens op onze pagina met veel gestelde vragen.

Visual_servicedesk-zwart-wit.jpg