Ga naar content

Hoe kan ik leerlingen op een veilige en betrouwbare manier toetsen laten afnemen?

Bij het veilig inrichten van digitaal toetsen en examineren komt het nodige kijken. Thema's als fraude en plagiaat zijn belangrijk, evenals de keuze voor een stabiele oplossing die gedurende een lange-termijn gebruikt kan worden. Ook de gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheid tot het afnemen van diverse typen examens speelt een rol.


Wat is het verschil tussen digitaal examineren en examineren op afstand?

Digitaal toetsen en examens maken kan gewoon in de klas, waarbij leerlingen op een device kunnen inloggen om een toets te maken en de docent achter in het lokaal de beeldschermen in de gaten houdt. Examineren op afstand is in principe hetzelfde verhaal, alleen ontbreekt de visuele controle, omdat leerlingen de toets of het examen vanuit huis maken.


Wat zijn de gevolgen van ons toetsingsbeleid voor leerlingen?

In Nederland toetsen we enorm veel. Ons onderwijs is ingericht op het behalen van cijfers en dus summatief toetsen. Docenten hangen hier de lessen aan op en als gevolg hiervan willen leerlingen ook alleen maar ‘scoren’. De laatste jaren komt er echter steeds meer aandacht voor formatief toetsen, een manier van toetsen die meer de nadruk legt op het inzichtelijk maken van de leervoortgang in plaats van op een cijfermatige beoordeling. In de praktijk staat deze manier van toetsen nog in de kinderschoenen. De denkwijze binnen het onderwijs moet zich nog op formatief toetsen aanpassen. Dat vergt een mentaliteitsverandering van zowel docenten als leerlingen. Met digitaal toetsen als onderdeel van de moderne onderwijsomgeving ligt daar een uitgelezen kans om onze ‘gebruikelijke’ manier van toetsen te veranderen.

header-digitaal-toetsen-cropped


Ik wil aan de slag met digitaal examineren. Hoe begin ik?

Met Dugga beschik je als onderwijsinstelling over een digitaal leer- en toetssysteem voor alle niveaus in het onderwijs. Dugga bevat functies zoals automatische- en anonieme toetsing, plagiaatanalyse, tekst-naar-spraak, geeft meetbare resultaten en kan volledig geïntegreerd worden met de bestaande school leerplatformen (LMS's). Daarmee is de tool geschikt voor alle types en soorten onderwijs. Op deze pagina lees je alles over de mogelijkheden voor jouw school.

Wil je advies over digitaal examineren voor jouw school? Neem dan contact op met onze collega's van de servicedesk: servicedesk@slbdiensten.nl of bel naar 020 - 420 1396. Zij helpen je graag op weg.