03 juli 2019

Onderzoek werken in de cloud

Steeds meer scholen stappen - gedeeltelijk of volledig - over op werken in de cloud. Wat vinden onderwijsprofessionals van deze ontwikkeling? SLBdiensten zocht het uit en liet onderzoek uitvoeren onder 615 Nederlandse onderwijsprofessionals. De resultaten vind je terug in onderstaande visuals.

Werkt iedereen op jouw school al volledig in de cloud of zitten jullie nog in een transitiefase? Twee op de vijf onderwijsprofessionals zeggen dat hun school of instelling al helemaal overgestapt is op de cloud. Hoe snel verwacht de rest van de docenten en opleiders (volledig) over te gaan? Je vindt het terug in de visual links.

Wanneer je in de cloud werkt, kun je altijd en overal bij je documenten. Ook kun je samen in bestanden werken, waardoor het niet meer nodig is om continu nieuwe versies naar elkaar te sturen. Wel is het zo dat je altijd afhankelijk bent van de internetverbinding. Een ruime meerderheid van de onderwijsprofessionals vindt echter dat de voordelen van werken in de cloud opwegen tegen de nadelen. Hoe hier per leeftijdscategorie over wordt gedacht, zie je in de infographic.

Sommige docenten vinden het spannend om al hun lesmateriaal en leerlinggegevens in de cloud te zetten, omdat ze bang zijn dat hun account gehackt kan worden. Gegevens in de cloud zijn echter bijna altijd beter beveiligd dan op een lokale schijf. De meeste onderwijsprofessionals lijken hiervan op de hoogte te zijn. Zo zegt bijna de helft van de ondervraagden het veilig te vinden om alles in de cloud te zetten. In de visual vind je terug hoe hier op provinciaal niveau over gedacht wordt. Zo hebben respondenten uit Zeeland duidelijk meer vertrouwen in werken in de cloud dan respondenten uit Friesland.

Uit het onderzoek blijkt dat 62 procent van de ondervraagden nog niet volledig in de cloud werkt. Hoewel een klein percentage (elf procent) ook niet verwacht dat dit ooit zal gebeuren, zegt 41 procent wel meer in de cloud te willen werken. Hiertussen bestaan echter grote verschillen tussen de uiteenlopende leeftijdscategorieën en de seksen. Welke dat zijn, vind je terug in de grafiek hiernaast.

Door in de cloud te werken kun je als docent, maar ook als leerling veel tijd besparen. Door gezamenlijk aan documenten te werken, neemt de mailwisseling af en worden er (daardoor) minder fouten gemaakt rondom versiebeheer. Betekent dit ook dat je als leraar meer tijd overhoudt om aan je leerlingen te besteden? Een kwart van de ondervraagden zegt van wel. In de figuur links zie je hoe hier per provincie over wordt gedacht.

Ben je benieuwd naar welke cloud-oplossing nu het beste bij jouw school past? Drie scholen vertellen waarom zij voor de Azure public cloud hebben gekozen. Lees hun verhaal in onze Azure whitepaper: Waarom kiezen scholen voor Azure? Klik op de onderstaande button om de whitepaper te kunnen lezen.

Door in de cloud te werken kun je als docent, maar ook als leerling veel tijd besparen. Door gezamenlijk aan documenten te werken, neemt de mailwisseling af en worden er (daardoor) minder fouten gemaakt rondom versiebeheer. Betekent dit ook dat je als leraar meer tijd overhoudt om aan je leerlingen te besteden? Een kwart van de ondervraagden zegt van wel. In de figuur links zie je hoe hier per provincie over wordt gedacht.

Ben je benieuwd naar welke cloud-oplossing nu het beste bij jouw school past? Drie scholen vertellen waarom zij voor de Azure public cloud hebben gekozen. Lees hun verhaal in onze Azure whitepaper: Waarom kiezen scholen voor Azure? Klik op de onderstaande button om de whitepaper te kunnen lezen.

Download Azure Whitepaper