Microsoft Office 365: alle informatie

Voorwaarden Office 365 en privacyconvenant

Belangrijk: Er zijn géén aanwijzingen dat het gebruik van Microsoft Office 365 problemen oplevert voor de privacy van uw leerlingen. De voorwaarden die Microsoft stelt aan het gebruik van Office 365 stroken met het privacyconvenant dat PO-Raad en VO-raad eerder sloten met uitgeverijen en leveranciers.

Analyse van Microsoft
Dat hebben de sectororganisaties samen met APS IT-diensten en SLBdiensten geconcludeerd op basis van een analyse van Microsoft.

De gebruikersvoorwaarden zijn daarbij getoetst aan het privacyconvenant en het bijbehorende modelbewerkersovereenkomst.

PO-Raad en VO-Raad kregen de afgelopen tijd diverse vragen van scholen hierover. Hoewel Office 365 niet onder het convenant valt, heeft Microsoft aangegeven wel in de geest ervan te handelen.

PO-Raad en VO-raad adviseren schoolbesturen de volledige analyse te lezen wanneer zij gebruikmaken of gebruik willen maken van Office 365.

Wat is Office 365 en hoe werkt het?

Office 365 biedt overal toegang tot email, chat- en videovergaderingen, audio- en videogesprekken tussen pc's, en online weergeven en delen van documenten. Office 365 is zeer geschikt voor onderwijsinstellingen die gebruik willen maken van de voordelen van werken in de cloud. Office 365 voor het onderwijs combineert de vertrouwde Office Desktopsuite met onlineversies van de volgende generatie communicatie- en samenwerkingsservices van Microsoft.

Office 365 bestaat uit Office Professional Plus, Exchange Online, SharePoint Online en Lync Online. De omvang en functionaliteit van de diverse pakketten is onderverdeeld in een aantal ‘Plannen’:

E3 versus Education

Office 365 E3

Per 1 januari 2015 is Office 365 E3 onderdeel van het Microsoft Basispakket. Door deel te nemen aan de Microsoft School- of Campusovereenkomst heeft u daarmee recht op gebruik van Office 365 E3 voor al uw medewerkers. Office 365 ProPlus (Office voor medewerkers) is onderdeel van dit Office 365 E3 abonnement. Het aantal medewerkerslicenties ligt gelijk aan het aantal medewerkers in uw kerncijfers.

Het E1-abonnement is uiteraard nog steeds beschikbaar. Een upgrade naar Office 365 E4 is apart te bestellen.

Office 365 ProPlus Benefit (gratis Office voor medewerkers)

Vanaf 1 december 2014 hebben medewerkers recht op het gebruik van Office 365 ProPlus, wanneer de betreffende instelling deelneemt aan de Microsoft School- of Campusovereenkomst bij SLBdiensten. Dit abonnement is onderdeel van E3, maar ook apart te bestellen.

Kiezen: Office 365 ProPlus of Office 365 E3?

Sinds 1 januari 2015 zien wij veel instelling die zowel het E3-abonnement als het ProPlus Benefit-abonnement aanschaffen, ondanks dat ProPlus Benefit onderdeel is van het E3-abonnement.

Wij adviseren u een keuze tussen deze twee te maken. Het is niet toegestaan om uw medewerkers zowel een Office 365 E3-licentie als een aparte Office 365 ProPlus-licentie toe te wijzen.

Office 365 bestellen bij SLBdiensten

Vanzelfsprekend kunt u bij SLBdiensten terecht voor al uw Office 365-oplossingen. U kunt nu direct het Office 365 E3-abonnement bestellen. Dit doet u via onze Microsoft-pagina. In het bestelformulier vindt u onder het kopje ‘Online Services’ alle Office 365-licenties. De bestelling komt bij ons binnen en wij gaan hier direct mee aan de slag.

De stappen hierna zijn afhankelijk van of u reeds een Office 365-omgeving heeft en of er al een Online Services Enrollment voor u is aangevraagd. Een Online Services Enrollment-nummer is nodig om Office 365-bestellingen te mogen doen.

Stappenplan

De doorlooptijd van onderstaande betreft ongeveer 2 á 3 weken. Dit is mede van uzelf afhankelijk, omdat wij extra informatie aan u zullen vragen.

  1. U bestelt het Office 365 E3-abonnement via SLBdiensten
  2. Nadat u de bestelling heeft bevestigd ontvangt u binnen 3 werkdagen een email met de vraag extra informatie aan te leveren. Wij hebben die informatie nodig voor het aanmaken van een Online Services Enrollment. Deze informatie betreft de contactpersonen voor de Office 365-omgeving en de persoon die het enrollment gaat ondertekenen.
  3. Zodra wij de Enrollment hebben aangemaakt krijgt u een melding vanuit Microsoft. eAgreements waarin u gevraagd wordt het Enrollment elektronisch te ondertekenen.
  4. Na elektronische ondertekening verwerkt Microsoft dit verzoek binnen enkele dagen.
  5. Met het goedgekeurde Enrollment-nummer bestellen wij de licenties bij Microsoft.
  6. Nadat deze verwerkt is ontvangt u vanuit Microsoft een email met de levering van het abonnement. U heeft bij deze levering 2 keuzes:

    a. ‘Sign Up’: kies deze optie als u nog geen bestaande Office 365-omgeving heeft. Wanneer u hier op klikt maakt u op dat moment een nieuwe omgeving aan en zijn de bestelde licenties direct in deze omgeving gekoppeld.
    b. ‘Sign In’: kies deze optie als u reeds een Office 365-omgeving heeft. Log in met het Office 365-account waarmee u de bestelde licenties in deze omgeving koppelt. Wanneer u meerdere Office 365-omgevingen heeft is het belangrijk om eerst uit te loggen en vervolgens opnieuw in te loggen met het gewenste account. Hiermee voorkomt u dat de licenties in de verkeerde omgeving gekoppeld worden.

 

Trainingen

We organiseren regelmatig trainingen over kennismaking met en inrichten van Office 365 voor uw instelling. Bekijk alle informatie op onze trainings- en certificeringssite Slim in de klas.

Vragen?

Heeft u vragen die betrekking hebben op Office 365? Neemt u dan alstublieft contact op.